در حال بارگذاری

کریم قنبرزاده

کریم قنبرزاده

0 از 5

شهرهای محل اجرا
مشهد
سقف،نورمخفی
سقف نورمخفی
قاب دیوار
سقف نورمخفی،دیوار قاب
نورمخفی
نمونه سقف و بدنه
طرح سقف
گچکاری
پیوستن متخصص

پیوستن پیمانکار

با هر تخصصی که دارید، بیشتر دیده شوید و درآمد خود را افزایش دهید.

به ما بپیوندید