در حال بارگذاری

ولی تشکری

ولی تشکری

تهران
تخصص های من:
اجرا - گچ کار
خلیل زمانی

خلیل زمانی

مشهد
تخصص های من:
اجرا - گچ کار
سعید باقری

سعید باقری

محمدشهر
تخصص های من:
اجرا - گچ کار
امیر  تیموری

امیر تیموری

قم
تخصص های من:
طراحی - معماری, اجرا - گچ کار
ستار رسولی

ستار رسولی

کرج
تخصص های من:
اجرا - بنایی, اجرا - گچ کار, اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - دیوارچین, اجرا - کاشی سرامیک, اجرا - تخریب, اجرا - دی
مجید  رحمانی

مجید رحمانی

تهران
تخصص های من:
اجرا - گچ کار
مهدی  ندایی

مهدی ندایی

رشت
تخصص های من:
اجرا - گچ کار
کریم قنبرزاده

کریم قنبرزاده

مشهد
تخصص های من:
اجرا - گچ کار, اجرا - گچ بری, اجرا - کاشی سرامیک, اجرا - بنایی
ناصر نوراحمدی

ناصر نوراحمدی

کرج
تخصص های من:
اجرا - گچ کار
رضا  سعیدی

رضا سعیدی

تهران
تخصص های من:
اجرا - سنگ کار, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - نماکار, اجرا - بنایی, اجرا - کف سازی, اجرا - دیوارچین, اجرا - تخ
داوود  علیمردانی

داوود علیمردانی

مشهد
تخصص های من:
اجرا - بنایی, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - کاشی سرامیک
علی حیدرپور

علی حیدرپور

مشهد
تخصص های من:
اجرا - گچ کار, اجرا - بنایی
احمد علی شعبان

احمد علی شعبان

تهران
تخصص های من:
اجرا - گچ کار
علی  باقری

علی باقری

تهران
تخصص های من:
اجرا - گچ کار
ابراهیم فیروزی

ابراهیم فیروزی

تهران
تخصص های من:
اجرا - تخریب, طراحی - نما, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - بنایی, اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - لوله کشی