در حال بارگذاری

ستار رسولی

ستار رسولی

کرج
تخصص های من:
اجرا - بنایی, اجرا - گچ کار, اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - دیوارچین, اجرا - کاشی سرامیک, اجرا - تخریب, اجرا - دی
کریم قنبرزاده

کریم قنبرزاده

مشهد
تخصص های من:
اجرا - گچ کار, اجرا - گچ بری, اجرا - کاشی سرامیک, اجرا - بنایی
عباس کربلایی

عباس کربلایی

تهران
تخصص های من:
اجرا - لوله کشی اب, اجرا - لوله کشی فاضلاب, اجرا - بنایی, اجرا - شوفاژکار, اجرا - کاشی سرامیک
جمال احمدی

جمال احمدی

مشهد
تخصص های من:
اجرا - بنایی, اجرا - دیوارچین, اجرا - سیمان کار, اجرا - سنگ کار, اجرا - کف سازی, اجرا - دیوارچین هبلکس, اجرا - بلوک چینی
علی قره قاشی

علی قره قاشی

تهران
تخصص های من:
اجرا - سنگ کار, اجرا - بنایی, اجرا - دیوارچین, اجرا - کاشی سرامیک, اجرا - بلوک چینی
علیرضا آقاعلیان

علیرضا آقاعلیان

اصفهان
تخصص های من:
اجرا - کاشی سرامیک
داوود  علیمردانی

داوود علیمردانی

مشهد
تخصص های من:
اجرا - بنایی, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - کاشی سرامیک
سینا گودرزی منظر

سینا گودرزی منظر

تهران
تخصص های من:
اجرا - کاشی سرامیک, اجرا - نقاشی ساختمان
حسین کاکاوند

حسین کاکاوند

کرج
تخصص های من:
اجرا - صفرتاصد ساختمان, اجرا - بنایی, اجرا - اهنگری, اجرا - هوشمند سازی ساختمان, اجرا - لوله کشی اب, اجرا - برق کشی, اجر
محمد  فراغه

محمد فراغه

یزد
تخصص های من:
اجرا - کاشی سرامیک
محمد رضا نوحه خوان

محمد رضا نوحه خوان

مشهد
تخصص های من:
اجرا - کاشی سرامیک
جلال  بیگدلی

جلال بیگدلی

قزوین
تخصص های من:
اجرا - کاشی سرامیک
علیرضا کرمانی

علیرضا کرمانی

تخصص های من:
طراحی - مهندس تخریب, اجرا - بنایی, اجرا - لوله کشی اب, اجرا - لوله کشی فاضلاب, اجرا - محوطه ساختمان, اجرا - کف سازی, اجر
ابراهیم فیروزی

ابراهیم فیروزی

تهران
تخصص های من:
اجرا - تخریب, طراحی - نما, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - بنایی, اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - لوله کشی
رضا معصومی

رضا معصومی

کرج, ماهدشت, هشتگرد
تخصص های من:
اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - کاشی سرامیک