در حال بارگذاری

عباس  رضایی

عباس رضایی

تهران
تخصص های من:
اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - بنایی
سید یداله  حسینی

سید یداله حسینی

قم
تخصص های من:
اجرا - بنایی, اجرا - سنگ کار, اجرا - نماکار
مهدی رجائی

مهدی رجائی

تهران
تخصص های من:
اجرا - سرپرست کارگاه, اجرا - محوطه ساختمان, اجرا - نقاشی ساختمان(تابلویی سقف و دیوار), اجرا - نقاشی ساختمان, نظارت - عمر
حمید  قائمی

حمید قائمی

تهران
تخصص های من:
اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - کاشی سرامیک, اجرا - دیوارچین هبلکس
سیدحسین حسینی

سیدحسین حسینی

یزد
تخصص های من:
اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار
ستار رسولی

ستار رسولی

کرج
تخصص های من:
اجرا - بنایی, اجرا - گچ کار, اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - دیوارچین, اجرا - کاشی سرامیک, اجرا - تخریب, اجرا - دی
رضا  سعیدی

رضا سعیدی

تهران
تخصص های من:
اجرا - سنگ کار, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - نماکار, اجرا - بنایی, اجرا - کف سازی, اجرا - دیوارچین, اجرا - تخ
علیرضا  سلطانی فر

علیرضا سلطانی فر

یزد
تخصص های من:
اجرا - نماکار, اجرا - بنایی, اجرا - سیمان کار, اجرا - سنگ کار, اجرا - محوطه ساختمان, اجرا - کف سازی
ابراهیم فیروزی

ابراهیم فیروزی

تهران
تخصص های من:
اجرا - تخریب, طراحی - نما, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - بنایی, اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - لوله کشی
عباس  سعیدی

عباس سعیدی

اصفهان
تخصص های من:
اجرا - نقاشی ساختمان, اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - لوله کشی اب
رضا معصومی

رضا معصومی

کرج, ماهدشت, هشتگرد
تخصص های من:
اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - کاشی سرامیک