در حال بارگذاری

مهدی رجائی

مهدی رجائی

تهران
تخصص های من:
اجرا - سرپرست کارگاه, اجرا - محوطه ساختمان, اجرا - نقاشی ساختمان(تابلویی سقف و دیوار), اجرا - نقاشی ساختمان, نظارت - عمر
مرتضی ملوندی

مرتضی ملوندی

تهران
تخصص های من:
اجرا - سیمان کار, اجرا - سنگ کار, اجرا - کاشی سرامیک
فرهاد نوروزی

فرهاد نوروزی

کرج
تخصص های من:
اجرا - دیوارچین, اجرا - سیمان کار, اجرا - تخریب, اجرا - سقف تیرچه بلوک, اجرا - بلوک چینی, اجرا - کف سازی, اجرا - بنایی
جمال احمدی

جمال احمدی

مشهد
تخصص های من:
اجرا - بنایی, اجرا - دیوارچین, اجرا - سیمان کار, اجرا - سنگ کار, اجرا - کف سازی, اجرا - دیوارچین هبلکس, اجرا - بلوک چینی
رضا  سعیدی

رضا سعیدی

تهران
تخصص های من:
اجرا - سنگ کار, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - نماکار, اجرا - بنایی, اجرا - کف سازی, اجرا - دیوارچین, اجرا - تخ
داوود  علیمردانی

داوود علیمردانی

مشهد
تخصص های من:
اجرا - بنایی, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - کاشی سرامیک
علیرضا  سلطانی فر

علیرضا سلطانی فر

یزد
تخصص های من:
اجرا - نماکار, اجرا - بنایی, اجرا - سیمان کار, اجرا - سنگ کار, اجرا - محوطه ساختمان, اجرا - کف سازی
ابراهیم فیروزی

ابراهیم فیروزی

تهران
تخصص های من:
اجرا - تخریب, طراحی - نما, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - بنایی, اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - لوله کشی