در حال بارگذاری

ستار رسولی

ستار رسولی

کرج
تخصص های من:
اجرا - بنایی, اجرا - گچ کار, اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - دیوارچین, اجرا - کاشی سرامیک, اجرا - تخریب, اجرا - دی
علی ورمزیار

علی ورمزیار

ارومیه
تخصص های من:
اجرا - سنگ کار
جمال احمدی

جمال احمدی

مشهد
تخصص های من:
اجرا - بنایی, اجرا - دیوارچین, اجرا - سیمان کار, اجرا - سنگ کار, اجرا - کف سازی, اجرا - دیوارچین هبلکس, اجرا - بلوک چینی
علی قره قاشی

علی قره قاشی

تهران
تخصص های من:
اجرا - سنگ کار, اجرا - بنایی, اجرا - دیوارچین, اجرا - کاشی سرامیک, اجرا - بلوک چینی
رضا  سعیدی

رضا سعیدی

تهران
تخصص های من:
اجرا - سنگ کار, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - نماکار, اجرا - بنایی, اجرا - کف سازی, اجرا - دیوارچین, اجرا - تخ
علیرضا  سلطانی فر

علیرضا سلطانی فر

یزد
تخصص های من:
اجرا - نماکار, اجرا - بنایی, اجرا - سیمان کار, اجرا - سنگ کار, اجرا - محوطه ساختمان, اجرا - کف سازی
ابراهیم فیروزی

ابراهیم فیروزی

تهران
تخصص های من:
اجرا - تخریب, طراحی - نما, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - بنایی, اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - لوله کشی
عباس  سعیدی

عباس سعیدی

اصفهان
تخصص های من:
اجرا - نقاشی ساختمان, اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - لوله کشی اب
رضا معصومی

رضا معصومی

کرج, ماهدشت, هشتگرد
تخصص های من:
اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - کاشی سرامیک