در حال بارگذاری

فرهاد نوروزی

فرهاد نوروزی

کرج
تخصص های من:
اجرا - دیوارچین, اجرا - سیمان کار, اجرا - تخریب, اجرا - سقف تیرچه بلوک, اجرا - بلوک چینی, اجرا - کف سازی, اجرا - بنایی
ستار رسولی

ستار رسولی

کرج
تخصص های من:
اجرا - بنایی, اجرا - گچ کار, اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - دیوارچین, اجرا - کاشی سرامیک, اجرا - تخریب, اجرا - دی
جمال احمدی

جمال احمدی

مشهد
تخصص های من:
اجرا - بنایی, اجرا - دیوارچین, اجرا - سیمان کار, اجرا - سنگ کار, اجرا - کف سازی, اجرا - دیوارچین هبلکس, اجرا - بلوک چینی
علی قره قاشی

علی قره قاشی

تهران
تخصص های من:
اجرا - سنگ کار, اجرا - بنایی, اجرا - دیوارچین, اجرا - کاشی سرامیک, اجرا - بلوک چینی
علیرضا تازیکی

علیرضا تازیکی

مشهد
تخصص های من:
اجرا - بلوک چینی, اجرا - کف سازی, اجرا - تخریب, اجرا - دیوارچین, اجرا - درب ضدسرقت, اجرا - دیوارچین هبلکس
رضا  سعیدی

رضا سعیدی

تهران
تخصص های من:
اجرا - سنگ کار, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - نماکار, اجرا - بنایی, اجرا - کف سازی, اجرا - دیوارچین, اجرا - تخ
علیرضا کرمانی

علیرضا کرمانی

تخصص های من:
طراحی - مهندس تخریب, اجرا - بنایی, اجرا - لوله کشی اب, اجرا - لوله کشی فاضلاب, اجرا - محوطه ساختمان, اجرا - کف سازی, اجر
ابراهیم فیروزی

ابراهیم فیروزی

تهران
تخصص های من:
اجرا - تخریب, طراحی - نما, اجرا - سیمان کار, اجرا - گچ کار, اجرا - بنایی, اجرا - نماکار, اجرا - سنگ کار, اجرا - لوله کشی