در حال بارگذاری

فرید
 خرم

فرید خرم

شیراز
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره, اجرا - اهنگری, اجرا - میلگرد بولت
الکتروچشم   ایرانیان

الکتروچشم ایرانیان

ایرانشهر, فرخ شهر, اصفهان, باغ بهادران, بهارستان, چادگان, خمینی شهر, خوانسار, رضوانشهر, زرین شهر, شاهین شهر
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره, طراحی - هوشمند سازی ساختمان, اجرا - درب ضدسرقت, اجرا - هوشمند سازی ساختمان
شیشه بری رجبی

شیشه بری رجبی

کرج
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره
جواد قلی نژاد یان

جواد قلی نژاد یان

تهران
تخصص های من:
اجرا - اسکلت کار سازه فولادی, اجرا - اسکلت فلزی, اجرا - سوله کار, اجرا - سقف شیروانی, اجرا - صفرتاصد ساختمان, اجرا - درب
وحید طالب خواه

وحید طالب خواه

محمدشهر
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره, اجرا - سوله کار, طراحی - ساختمان صنعتی سوله و خرپا, اجرا - سقف شیروانی, اجرا - اهنگری, اجرا - اسکلت
نادر بابایی

نادر بابایی

تهران
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره
شاهین  زارعی

شاهین زارعی

شیراز
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره, طراحی - ساختمان صنعتی سوله و خرپا, اجرا - سقف شیروانی
سجاد 
 موگوئی

سجاد موگوئی

اصفهان
تخصص های من:
اجرا - سقف شیروانی, طراحی - ساختمان صنعتی سوله و خرپا, اجرا - اهنگری, اجرا - درب و پنجره, اجرا - سوله کار, اجرا - اسکلت
ا طاهریان

ا طاهریان

تهران
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره, اجرا - اهنگری
حامد قاسمی

حامد قاسمی

اصفهان, یزد
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره
مصطفی طهماسب زاده

مصطفی طهماسب زاده

تهران
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره
حسین ا ایزدی

حسین ا ایزدی

اصفهان
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره, اجرا - سوله کار, اجرا - اسکلت کار سازه فولادی, اجرا - سقف شیروانی
رسول احمدپور

رسول احمدپور

اصفهان
تخصص های من:
اجرا - اهنگری, اجرا - درب و پنجره, اجرا - سوله کار, اجرا - اسکلت کار سازه فولادی, اجرا - سقف شیروانی