در حال بارگذاری

محسن  ملکی پور

محسن ملکی پور

کرج
تخصص های من:
اجرا - اهنگری, اجرا - نقاشی ساختمان
فرید
 خرم

فرید خرم

شیراز
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره, اجرا - اهنگری, اجرا - میلگرد بولت
جاسم مقدم

جاسم مقدم

تهران
تخصص های من:
اجرا - اهنگری
سید علی میرزکی

سید علی میرزکی

کمال شهر
تخصص های من:
اجرا - اهنگری, اجرا - اسکلت فلزی, اجرا - سرپرست کارگاه, اجرا - صفرتاصد ساختمان, اجرا - درب ضدسرقت, اجرا - سوله کار, اجرا
جواد قلی نژاد یان

جواد قلی نژاد یان

تهران
تخصص های من:
اجرا - اسکلت کار سازه فولادی, اجرا - اسکلت فلزی, اجرا - سوله کار, اجرا - سقف شیروانی, اجرا - صفرتاصد ساختمان, اجرا - درب
وحید طالب خواه

وحید طالب خواه

محمدشهر
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره, اجرا - سوله کار, طراحی - ساختمان صنعتی سوله و خرپا, اجرا - سقف شیروانی, اجرا - اهنگری, اجرا - اسکلت
سجاد 
 موگوئی

سجاد موگوئی

اصفهان
تخصص های من:
اجرا - سقف شیروانی, طراحی - ساختمان صنعتی سوله و خرپا, اجرا - اهنگری, اجرا - درب و پنجره, اجرا - سوله کار, اجرا - اسکلت
حسین کاکاوند

حسین کاکاوند

کرج
تخصص های من:
اجرا - صفرتاصد ساختمان, اجرا - بنایی, اجرا - اهنگری, اجرا - هوشمند سازی ساختمان, اجرا - لوله کشی اب, اجرا - برق کشی, اجر
ا طاهریان

ا طاهریان

تهران
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره, اجرا - اهنگری
رسول احمدپور

رسول احمدپور

اصفهان
تخصص های من:
اجرا - اهنگری, اجرا - درب و پنجره, اجرا - سوله کار, اجرا - اسکلت کار سازه فولادی, اجرا - سقف شیروانی