در حال بارگذاری

سجاد مرادی

سجاد مرادی

کرج
زمینه فعالیت من :
فروشگاه - رنگ ساختمانی

تهران
تخصص کاری
شرکت های پیمانکاری - شرکت های پیمانکاری

تهران
نام سر دفتر

تهران
تخصص کاری
دفاتر مهندسی نظام مهندسی - دفاتر مهندسی نظام مهندسی

کرج
تخصص کاری
شرکت های پیمانکاری - شرکت های پیمانکاری

تهران
تخصص کاری
دفاتر مهندسی نظام مهندسی - دفاتر مهندسی نظام مهندسی

تهران
تخصص کاری
شرکت های پیمانکاری - شرکت های پیمانکاری

تهران
تخصص کاری
دفاتر مهندسی نظام مهندسی - دفاتر مهندسی نظام مهندسی

مشهد
نام سر دفتر

تهران
نام سر دفتر

تهران
تخصص کاری
دفاتر مهندسی نظام مهندسی - دفاتر مهندسی نظام مهندسی

ساری
تخصص کاری
شرکت های پیمانکاری - شرکت های پیمانکاری

اصفهان
تخصص کاری
شرکت های پیمانکاری - شرکت های پیمانکاری

تهران
تخصص کاری
شرکت مشاور طرح و ساخت - شرکت مشاور طرح و ساختمحمد حسینی

محمد حسینی

مشهد
تخصص های من:
طراحی - تاسیسات برقی
Saadat  habibi

Saadat habibi

تهران
تخصص های من:
اجرا - نقاشی ساختمان
ا طاهریان

ا طاهریان

تهران
تخصص های من:
اجرا - درب و پنجره, اجرا - اهنگری
ا طاهریان

ا طاهریان

تهران
ماشین آلات من:
تجهیزات و ابزارالات - دستگاه جوش الکترود, تجهیزات و ابزارالات - چکش تخریب, تجهیزات و ابزارالات - دریل, تجهیزات و ابزارال